Search form

กิจก๋าน 28:14

14หมู่​เฮา​ปะ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ตี้​หั้น หมู่​เขา​จวน​หมู่​เฮา​ย้าง​ตวย​หมู่​เขา​เป๋น​เวลา​เจ็ด​วัน แล้ว​หมู่​เฮา​ก็​มา​แผว​กรุง​โรม