Search form

กิจก๋าน 28:15

15เมื่อ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม​ฮู้​ข่าว​ว่า​หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​มา ก็​ออก​มา​ปะ​หมู่​เฮา​ก๋าง​ตาง​ตี้​กาด​อัปปีอัส​กับ​สถานตี้​จื้อ​ว่า บ้านสามฮ้าน เมื่อ​เปาโล​หัน​หมู่​เขา​ก็​ขอบคุณ​พระเจ้า​กับ​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​ขึ้น