Search form

กิจก๋าน 28:26

26‘จง​ไป​หา​คน​หมู่​นี้​เน่อ แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า

หมู่​เจ้า​จะ​ฟัง​แล้ว​ฟัง​แหม​แต่​จะ​บ่เข้าใจ๋

จะ​ผ่อ​แล้ว​ผ่อ​แหม​แต่​จะ​บ่หัน