Search form

กิจก๋าน 28:4

4หมู่​คน​ปื๊นเมือง​หัน​งู​ปิ๊ด​ขบ​ติด​มือ​ของ​เปาโล​ห้อย​ต้อนหล้อน ก็​อู้​กั๋น​ว่า “คน​นี้​ต้อง​ฆ่า​คน​ต๋าย​แน่ๆ เถิง​แม้​เขา​จะ​รอด​ต๋าย​จาก​ทะเล แต่​เจ้าแม่​แห่ง​ความ​ยุติธรรม​ตึง​บ่ยอม​หื้อ​รอด​ต๋าย​ไป​ได้”