Search form

กิจก๋าน 28:7

7หัวหน้า​ของ​เกาะ​จื้อ​ปูบลิอัส มี​ตี้ดิน​อยู่​ใก้​ต๋ำ​หมู่​นั้น เขา​เจิญ​หมู่​เฮา​เข้า​ไป​ใน​บ้าน แล้ว​เลี้ยงดู​หมู่​เฮา​เป๋น​อย่าง​ดี​เป๋น​เวลา​สาม​วัน