Search form

กิจก๋าน 3:1

เปโตร​ฮักษา​คน​ง่อย

1วัน​นึ่ง​เปโตร​กับ​ยอห์น​เตียว​ไป​ตี้​พระวิหาร เข้า​ฮ่วม​ก๋าน​อธิษฐาน​เวลา​ประจ๋ำ​บ่าย​สาม​โมง