Search form

กิจก๋าน 3:11

เปโตร​อู้​กับ​หมู่​คน

11ใน​เวลา​ตี้​ป้อจาย​คน​นั้น​ก๋ำ​แขน​เปโตร​กับ​ยอห์น ตี้​ระเบียง​วิหาร​ของ​ซาโลมอน​นั้น คน​ตังหลาย​ก็​งืด​ขนาด​ปา​กั๋น​แตก​ตื่น​ล่น​มา​ผ่อ