Search form

กิจก๋าน 3:12

12เมื่อ​เปโตร​หัน​จาอั้น ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ปี้น้อง​จาว​อิสราเอล​เหย งืดใจ๋​กับ​เรื่อง​นี้​เยียะ​หยัง ปักต๋าผ่อ​หมู่​เฮา​เยียะ​หยัง เหมือน​กับ​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เตียว​ได้​ย้อน​อำนาจ​ของ​เฮา กาว่า​เฮา​เป๋น​คน​เคร่ง​ตาง​ศาสนา​จ๋น​พระเจ้า​เปิง​ใจ๋​จาอั้น​กา