Search form

กิจก๋าน 3:13

13บ่ใจ้​จาอั้น​ลอ แต่​พระเจ้า​ตี้​อับราฮัม อิสอัค กับ​ยาโคบ ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​นับถือ ก็​ได้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​มี​เกียรติ พระเยซู​ก็​คือ​คน​ตี้​หมู่​ต้าน​มอบ​ตั๋ว​หื้อ​ปีลาต​ผู้​เป๋น​เจ้าเมือง ตึง​บ่ยอมฮับ​พระองค์​ต่อ​ปีลาต แม้​ว่า​ปีลาต​ตัดสินใจ๋​ปล่อย​พระองค์​หื้อ​มี​อิสระ