Search form

กิจก๋าน 3:14

14หมู่​ต้าน​บ่ยอมฮับ​ผู้​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​ปา​กั๋น​ขอ​หื้อ​ปีลาต​ปล่อย​ตั๋ว​คน​ตี้​ฆ่า​คน​ต๋าย​นั้น​แตน​พระองค์