Search form

กิจก๋าน 3:15

15หมู่​ต้าน​ฆ่า​พระเยซู​ผู้​ตี้​เป๋น​ผู้​หื้อ​จีวิต แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย หมู่​เฮา​เป๋น​พยาน​ใน​เรื่อง​นี้