Search form

กิจก๋าน 3:17

17“ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ตั๋ว​เฮา​ฮู้​เน่อ​ว่า​ตี้​หมู่​ต้าน​กับ​หมู่​ผู้​นำ​ของ​ต้าน​เยียะ​จาอั้น​กับ​พระเยซู ก็​บ่ฮู้เรื่อง​ฮู้ราว​ว่า​เยียะ​อะหยัง​ลง​ไป