Search form

กิจก๋าน 3:18

18แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น ต๋าม​ตี้​พระองค์​เกย​บอก​ไว้​ผ่าน​ตาง​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ว่า พระคริสต์​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน