Search form

กิจก๋าน 3:24

24“ซามูเอล​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​กับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​อื่นๆ ตี้​ตวย​มา​เมื่อลูน ก็​เกย​อู้​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​บ่าเดี่ยว​นี้​กั๋น​กู้​คน