Search form

กิจก๋าน 3:25

25พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้​ผ่าน​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​ก็​หื้อ​ไว้​สำหรับ​หมู่​ต้าน กับ​หมู่​ต้าน​จะ​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​พันธสัญญา​ของ​พระเจ้า​ตี้​เยียะ​ไว้​กับ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​ต้าน พระเจ้า​อู้​กับ​อับราฮัม​ว่า ‘คน​กู้​เจื๊อจ้าด​ใน​โลก​จะ​ได้ฮับ​ปอน​ผ่าน​ตาง​เจื๊อสาย​ของ​เจ้า’