Search form

กิจก๋าน 3:26

26เมื่อ​พระเจ้า​แต่งตั้ง​พระเยซู​ผู้​ฮับใจ๊​พระองค์ พระเจ้า​ก็​ส่ง​ต้าน​มา​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ก่อน เปื้อ​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หมู่​ต้าน โดย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ปิ๊ก​งว้าย​จาก​เส้นตาง​จีวิต​ตี้​บ่ดี”