Search form

กิจก๋าน 3:6

6แต่​เปโตร​อู้​ว่า “ตึงเนื้อ​ตึง​ตั๋ว​เฮา​บ่มี​สตางค์​สัก​บาท แต่​เฮา​มี​อย่าง​นึ่ง​จะ​หื้อ คือ​ใน​พระ​นาม​พระเยซู​คริสต์​จาว​นาซาเร็ธ หื้อ​ลุก​ขึ้น​บ่าเดี่ยวนี้”