Search form

กิจก๋าน 3:7

7แล้ว​เปโตร​ก็​ก๋ำ​มือ​ขวา​ของ​ป้อจาย​คน​นั้น​ตุ้ม​หื้อ​ลุก​ขึ้น ตี๋น​กับ​ข้อแข้ง​ของ​เขา​ก็​มี​แฮง​ขึ้น​มา​บ่าดิด​บ่าเดี่ยว