Search form

กิจก๋าน 4:13

13หมู่​เขา​งืด​ขนาด​เมื่อ​หัน​เปโตร​กับ​ยอห์น​ก้า​อู้​บ่กั๋ว​ใผ สอง​คน​นี้​เป๋น​คน​บ่ได้​ฮับ​ก๋าน​ศึกษา​กับ​บ่เก่ง​ด้าน​ใด​ด้าน​นึ่ง แต่​จ๋ำ​ได้​ว่า​เปโตร​กับ​ยอห์น​เกย​อยู่​กับ​พระเยซู​มา​ก่อน