Search form

กิจก๋าน 4:18

18จาก​นั้น​หมู่​เขา​ก็​ฮ้อง​เปโตร​กับ​ยอห์น​เข้า​มา แล้ว​สั่ง​ว่า “ห้าม​อู้​กาว่า​สั่ง​สอน​อะหยัง​เกี่ยวกับ​พระเยซู​แหม​ซ้ำ​เน่อ”