Search form

กิจก๋าน 4:19

19แต่​เปโตร​กับ​ยอห์น​ตอบ​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ตัดสิน​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ พระเจ้า​หื้อ​หมู่​เฮา​เจื้อฟัง​ต้าน​ตังหลาย​แตน​ตี้​จะ​เจื้อฟัง​พระองค์​กา