Search form

กิจก๋าน 4:2

2หมู่​เขา​โขด​ตึง​สอง​ย้อน​สอน​คน​ตังหลาย​ว่า​มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เหมือน​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น