Search form

กิจก๋าน 4:27

27แล้ว​กำ​ทำนาย​นี้​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ก็​เกิด​ขึ้น​แต๊​ใน​เมือง​นี้ ย้อน​กษัตริย์​เฮโรด​ตึง​ปอนทิอัส ปีลาต​เจ้าเมือง กับ​คน​ต่างจ้าด​กับ​จาว​อิสราเอล ได้​ปา​กั๋น​ต่อต้าน​พระเยซู​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์ ผู้​ตี้​พระองค์​เจิม​ไว้​เป๋น​พระคริสต์