Search form

กิจก๋าน 4:31

31เมื่อ​หมู่​ผู้เจื้อ​อธิษฐาน​สุด​แล้ว พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​ตี้​เขา​จุมนุม​กั๋น​นั้น​สนั่น​หวั่นไหว หมู่​เขา​ก็​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ แล้ว​ได้​บอก​เล่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ