Search form

กิจก๋าน 4:33

33หมู่​อัครทูต​ได้​อู้​อย่าง​มี​อำนาจ เป๋น​พยาน​เรื่อง​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​พระเจ้า​ก็​ปั๋นปอน​หมู่​เขา​กู้​คู่​กู้​คน​นัก​ขนาด