Search form

กิจก๋าน 4:7

7คน​หมู่​นั้น​สั่ง​หื้อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​ยืน​อยู่​ส่อง​หน้า​หมู่​เขา แล้ว​ถาม​ว่า “เจ้า​ตึง​สอง​มี​อำนาจ​อะหยัง​มา​เยียะ​จาอี้ กาว่า​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ใผ”