Search form

กิจก๋าน 4:8

8เวลา​นั้น​เปโตร​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตอบ​หมู่​เขา​ไป​ว่า “ต้าน​ผู้​นำ​ของ​จ้าด​เฮา หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ตังหลาย