Search form

กิจก๋าน 5:16

16มี​หมู่​คน​จ๋ำนวน​นัก​เข้า​มา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​มา​จาก​หมู่บ้าน​ต่างๆ แวด​กรุง​หั้น หมู่​เขา​ปา​คน​ป่วย​กับ​คน​ตี้​ตุ๊ก​ทรมาน​จาก​ผี​ฮ้าย ​เข้า​มา​ตวย คน​หมู่​นี้​ก็​ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย​หมด​กู้​คน