Search form

กิจก๋าน 5:21

21หมู่​อัครทูต​ก็​เจื้อฟัง แจ้ง​บ่แจ้ง​หมู่​เขา​ก็​เข้า​ไป​ตี้​ข่วง​พระวิหาร แล้ว​ตั้งเก๊า​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย

มหา​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ของ​เขา​ฮ้อง​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ของ​จาว​อิสราเอล​มา​ประชุม​สภา​แซนเฮดริน แล้ว​ใจ๊​เจ้าหน้าตี้​ไป​เอา​หมู่​อัครทูต​ออก​จาก​คอก​ปา​มา​ตี้​ประชุม