Search form

กิจก๋าน 5:25

25แล้ว​มี​คน​นึ่ง​เข้า​มา​รายงาน​ว่า “หมู่​คน​ตี้​ต้าน​ยับ​ไป​ขัง​คอก​ไว้​นั้น บ่าเดี่ยวนี้​ก่ำลัง​ยืน​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย​อยู่​ตี้​ข่วง​พระวิหาร​ปู๊น​ลอ”