Search form

กิจก๋าน 5:26

26แล้ว​นายทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​กับ​เจ้าหน้าตี้​ก็​ออก​ไป​ปา​หมู่​อัครทูต​เข้า​มา แต่​บ่ใจ๊​ก่ำลัง​บังคับ ย้อน​กั๋ว​คน​ตังหลาย​จะ​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​ใส่