Search form

กิจก๋าน 5:28

28“หมู่​เฮา​สั่ง​ห้าม​อย่าง​เด็ดขาด​แล้ว​ว่า บ่หื้อ​สอน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​เวลา​ตี้​สั่ง​สอน​บ่ใจ้​กา แต่​หมู่​เจ้า​ก็​ยัง​เผยแพ่​กำสอน​ของ​เจ้า​นี้​ไป​ใคว่​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ตั้งใจ๋​นาบโต้ษ​หมู่​เฮา​ว่า​เยียะ​หื้อ​เยซู​ต้อง​ต๋าย”