Search form

กิจก๋าน 5:32

32หมู่​เฮา​เป๋น​พยาน​ใน​เรื่อง​นี้ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​กับ​กู้​คน​ตี้​เจื้อฟัง​พระองค์ ก็​เป๋น​พยาน​ตวย​เหมือน​กั๋น”