Search form

กิจก๋าน 5:35

35แล้ว​ต้าน​อู้​ว่า “จาว​อิสราเอล​ตังหลาย หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี​เน่อ ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​จะ​เยียะ​กับ​ป้อจาย​หมู่​นี้