Search form

กิจก๋าน 5:37

37หลังจาก​ธุดาส​ต๋าย​ก็​มี​ยูดาส​จาว​กาลิลี​แหม​คน​นึ่ง เมื่อ​ต๋อน​ตี้​จด​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว เขา​ได้​จั๊ก​จู๋ง​หมู่​คน​หื้อ​ติดต๋าม​เขา​ไป แต่​เขา​ก็​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แล้ว​หมู่​ศิษย์​ของ​เขา​ก็​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​เหมือน​กั๋น