Search form

กิจก๋าน 5:38

38บ่าเดี่ยวนี้​ก็​เหมือน​กั๋น ข้าพเจ้า​จึง​ขอ​แนะนำ​หมู่​ต้าน​หื้อ​อยู่​ห่างๆ จาก​คน​หมู่​นี้ ห้าม​ยุ่ง​กับ​หมู่​เขา​ปะล้ำ​ปะเหลือ ย้อน​ว่า​ถ้า​แผนก๋าน​กาว่า​ก๋าน​หมู่​นี้​ของ​หมู่​เขา​มา​จาก​มนุษย์ ก็​จะ​หุยหาย​ตุยตาย​ไป​คน​เดียว