Search form

กิจก๋าน 5:7

7หลังจาก​นั้น​บ่เมิน​ประมาณ​สัก​สาม​จั้วโมง เมีย​ของ​อานาเนีย​ก็​เตียว​เข้า​มา ยัง​บ่ฮู้​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​ผัว​ของ​เขา​สัก​อย่าง​เตื้อ