Search form

กิจก๋าน 5:8

8เปโตร​ก็​ถาม​นาง​ว่า “บอก​เฮา​ลอ​ว่า เจ้า​กับ​ผัว​ขาย​ตี้ดิน​ได้​สตางค์​เต้าอี้​แต๊​กา” สัปฟีรา​ตอบ​ว่า “แม่น​แล้ว ได้​เต้าอั้น​แต๊ๆ”