Search form

กิจก๋าน 5:9

9เปโตร​ก็​อู้​กับ​นาง​ว่า “เป๋น​จาใด​สอง​คน​ผัว​เมีย​กู้​นี้ เถิง​ปา​กั๋น​จุล่าย​ลองดี​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผ่อ​หั้น​แล่ คน​หมู่​นั้น​ตี้​ไป​ฝัง​ศพ​ผัว​ของ​เจ้า​ก่ำลัง​เข้า​มา หมู่​เขา​ก็​จะ​ปา​กั๋น​หาม​ศพ​ของ​เจ้า​ออก​ไป​ฝัง​เหมือน​กั๋น”