Search form

กิจก๋าน 6

เลือก​ป้อจาย​เจ็ด​คน​หื้อ​เยียะ​ก๋าน​พิเศษ

1ใน​หละหว่าง​เวลา​นั้น มี​คน​ฮับเจื้อ​พระเยซู​นัก​ขึ้น​ติกๆ หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อู้​ภาษา​กรีก​ปา​กั๋น​จ่ม​ว่า​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อู้​ภาษา​ฮีบรู เรื่อง​หมู่​แม่​หม้าย​ตี้​อู้​ภาษา​กรีก บ่ได้​ฮับ​อาหาร​ตี้​แจก​ประจ๋ำ​วัน 2อัครทูต​ตึง​สิบ​สอง​คน​จึง​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตึงหมด​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “บ่ถูกต้อง​เน่อ​ตี้​หมู่​เฮา​จะ​เมา​ไป​แจก​อาหาร​กั๋น​อยู่ จ๋น​ละเลย​ก๋าน​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า 3เอา​จาอี้​ก็​แล้ว​กั๋น​ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย หื้อ​เลือก​ป้อจาย​สัก​เจ็ด​คน​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​จื้อเสียง​ดี เป๋น​คน​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ เป๋น​คน​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ดี แล้ว​เฮา​จะ​ตั้ง​หื้อ​หมู่​เขา​ผ่อกอย​ฮับผิดชอบ​ก๋าน​แจก​อาหาร​นี้ 4ส่วน​หมู่​เฮา​จะ​ตั้งอก​ตั้งใจ๋​ใจ๊​เวลา​อธิษฐาน​ตึง​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า”

5คน​ตังหลาย​ก็​ปออก​ปอใจ๋​กับ​ข้อ​เสนอ​นี้ จึง​เลือก​สเทเฟน (​ป้อจาย​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขนาด​กับ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​) ฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส กับ​นิโคเลาส์ (​ตี้​เป๋น​จาว​เมือง​อันทิโอก เซิ่ง​ก่อน​หน้า​นี้​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว​) 6หมู่​เขา​จึง​ปา​ตึง​เจ็ด​คน​นี้​มา​ยืน​ต่อ​หน้า​หมู่​อัครทูต แล้ว​หมู่​อัครทูต​ก็​อธิษฐาน​วาง​มือ​บน​หัว​คน​ตึง​เจ็ด​นั้น เปื้อ​มอบ​หื้อ​เยียะ​งาน​นี้

7ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ก็​แผ่​ขยาย​กว้าง​ออก​ไป​ติกๆ มี​คน​มา​ฮับเจื้อ​พระเยซู​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​นัก​ขึ้น​เวย​ขนาด กับ​มี​หมู่​ปุโรหิต​หลาย​คน​ฮับเจื้อ​ตวย

จาว​ยิว​บาง​คน​ต่อต้าน​สเทเฟน

8คน​จื้อ​สเทเฟน​ฮับ​ปอน​ตึง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​นัก เยียะ​สิ่ง​ปาฏิหาริย์​ตึง​หมายสำคัญ​หลาย​อย่าง​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย 9แต่​มี​บาง​คน​มา​จาก​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว จื้อ​ธรรมศาลา​ขี้ข้า​มี​อิสระ มา​เถียง​กับ​สเทเฟน หมู่​เขา​เป๋น​จาว​ยิว​มา​จาก​เมือง​ไซรีน เมือง​อเล็กซานเดรีย แคว้น​ซิลีเซีย และ​แคว้น​เอเชีย 10แต่​หมู่​เขา​ก็​เถียง​สู้​บ่ได้ ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​หื้อ​ปั๋ญญา​ใน​ก๋าน​อู้​แก่​สเทเฟน 11ย้อนจาอั้น​เขา​หมู่​นั้น​จึง​หื้อ​สินบน​เอา​คน​มา​อู้​ว่า “เฮา​ได้ยิน​ป้อจาย​คน​นี้​อู้​กำ​หมิ่น​ประมาท​ต่อ​โมเสส​กับ​ต่อ​พระเจ้า”

12เขา​หมู่​นั้น​เยียะ​จาอี้ ก็​สุ่ย​หื้อ​คน​ตังหลาย​ตึง​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ของ​จาว​ยิว​กับ​ธรรมาจ๋ารย์​ยับ​สเทเฟน แล้ว​เอา​ไป​ตี้​สภา 13หมู่​เขา​นำ​พยาน​เท็จ​มา​อู้​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​อู้​ดู​หมิ่น​พระวิหาร​แห่ง​นี้ และ​ต่อต้าน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตลอด​เวลา 14ย้อน​หมู่​เฮา​ได้ยิน​เขา​อู้​ว่า เยซู​จาว​นาซาเร็ธ​จะ​เต​พระวิหาร​แห่ง​นี้​ขว้าง กับ​จะ​เปี่ยน​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ตี้​โมเสส​หื้อ​ไว้​กับ​เฮา” 15คน​ตังหลาย​ตี้​นั่ง​อยู่​ใน​สภา​นั้น​ปา​กั๋น​ปักต๋าผ่อ​ไป​ตี้​สเทเฟน ก็​หัน​ว่า​หน้า​ของ​เขา​เหมือน​หน้า​ของ​ทูตสวรรค์