Search form

กิจก๋าน 6:1

เลือก​ป้อจาย​เจ็ด​คน​หื้อ​เยียะ​ก๋าน​พิเศษ

1ใน​หละหว่าง​เวลา​นั้น มี​คน​ฮับเจื้อ​พระเยซู​นัก​ขึ้น​ติกๆ หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อู้​ภาษา​กรีก​ปา​กั๋น​จ่ม​ว่า​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อู้​ภาษา​ฮีบรู เรื่อง​หมู่​แม่​หม้าย​ตี้​อู้​ภาษา​กรีก บ่ได้​ฮับ​อาหาร​ตี้​แจก​ประจ๋ำ​วัน