Search form

กิจก๋าน 6:11

11ย้อนจาอั้น​เขา​หมู่​นั้น​จึง​หื้อ​สินบน​เอา​คน​มา​อู้​ว่า “เฮา​ได้ยิน​ป้อจาย​คน​นี้​อู้​กำ​หมิ่น​ประมาท​ต่อ​โมเสส​กับ​ต่อ​พระเจ้า”