Search form

กิจก๋าน 6:12

12เขา​หมู่​นั้น​เยียะ​จาอี้ ก็​สุ่ย​หื้อ​คน​ตังหลาย​ตึง​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ของ​จาว​ยิว​กับ​ธรรมาจ๋ารย์​ยับ​สเทเฟน แล้ว​เอา​ไป​ตี้​สภา