Search form

กิจก๋าน 6:14

14ย้อน​หมู่​เฮา​ได้ยิน​เขา​อู้​ว่า เยซู​จาว​นาซาเร็ธ​จะ​เต​พระวิหาร​แห่ง​นี้​ขว้าง กับ​จะ​เปี่ยน​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ตี้​โมเสส​หื้อ​ไว้​กับ​เฮา”