Search form

กิจก๋าน 6:5

5คน​ตังหลาย​ก็​ปออก​ปอใจ๋​กับ​ข้อ​เสนอ​นี้ จึง​เลือก​สเทเฟน (​ป้อจาย​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขนาด​กับ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​) ฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส กับ​นิโคเลาส์ (​ตี้​เป๋น​จาว​เมือง​อันทิโอก เซิ่ง​ก่อน​หน้า​นี้​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว​)