Search form

กิจก๋าน 6:7

7ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ก็​แผ่​ขยาย​กว้าง​ออก​ไป​ติกๆ มี​คน​มา​ฮับเจื้อ​พระเยซู​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​นัก​ขึ้น​เวย​ขนาด กับ​มี​หมู่​ปุโรหิต​หลาย​คน​ฮับเจื้อ​ตวย