Search form

กิจก๋าน 7:13

13ต๋อน​ไป​เตื้อ​ตี้​สอง​นั้น โยเซฟ​ก็​เปิดเผย​ตั๋ว​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ฮู้จัก ฟาโรห์​ก็​ฮู้จัก​ครอบครัว​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​โยเซฟ​ตวย