Search form

กิจก๋าน 7:14

14โยเซฟ​ส่ง​คน​ไป​ฮับ​ยาโคบ​ป้อ​ของ​ต้าน​ตึง​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน รวม​ตึงหมด​ตึงเสี้ยง​เจ็ด​สิบ​ห้า​คน​หื้อ​มา​อยู่​ตวย​กั๋น​ใน​ประเทศ​อียิปต์