Search form

กิจก๋าน 7:16

16มี​คน​เอา​ศพ​ของ​ต้าน​หมู่​นั้น​มา​ตี้​เมือง​เชเคม แล้ว​ฝัง​ไว้​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ตี้​อับราฮัม​ใจ๊​สตางค์​จ๋ำนวน​นึ่ง ซื้อ​มา​จาก​ลูกบ่าว​ของ​ฮาโมร์​ใน​เมือง​เชเคม​นั้น