Search form

กิจก๋าน 7:17

17“เมื่อ​ใก้​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​จะ​ฮักษา​สัญญา​ตี้​หื้อ​ไว้​กับ​อับราฮัม จ๋ำนวน​จาว​อิสราเอล​ใน​ประเทศ​อียิปต์​ได้​เพิ่ม​ขึ้น​นัก​ขนาด